Tiểu từ 에게/한테, 께

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
tieu-tu

Tiểu từ 에게/한테,
*Tiểu từ này đặt sau các danh từ với ngụ ý danh từ đó sẽ tiếp nhận hành độngnào đó, tạm dịch là: “cho, với, về, đối với”
Kính ngữ của 에게/한테
- 한테, 에게 giống nhau dùng cho đối tượng không cần tôn kính, tuy
nhiên 한테 được dùng nhiều trong khẩu ngữ.

- "" dùng trong trường hợp tôn kính.
- "
에게, 한테, " được dùng cho người và động vật, còn các trường hợp khác
dùng "
".
-
고양이한테 밥을 줘요.
Tôi cho cún ăn cơm.
-
남동생에게 편지를 보내요.
Tôi gửi thư cho em trai.
-
사장님께 말씀을 드렸어요.
Tôi đã nói chuyện với giám đốc.
-
선생님께 전화를 드렸어요.
Tôi gọi điện thoại cho thầy giáo.
-
꽃에 물을 줍니다 .
Tôi tưới nước cho hoa.
-
집에 전화 했어요?
Bạn gọi điện về nhà chưa?
-
아버지는 아들에게 돈을 준다.
Bố đưa tiền cho bọn trẻ.
-
나는 학생들한테 한국어를 가르쳤어요.
Tôi dạy tiếng Hàn cho học sinh.
-
선생님께 물어봤다.
Tôi hỏi cô giáo.

-나는 여동생에게 핸드백을 사 주었다.
Tôi mua cho em gái cái cặp.

Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc