Ngữ pháp cao cấp: 느니 - 느니하다

Nguyễn Thế Anh 25/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 느니 - 느니하다

느니-느니 하다 được sử dụng để liệt kê những suy nghĩ hoặc ý kiến khác nhau về một sự việc hoặc trạng thái nào đó (có thể tương phản hoặc có quan hệ với nhau để tạo sự đối lập về nội dung giữa mệnh đề đi trước và mệnh đề đi sau). Lúc này có thể giản lược '하다'.

Công thức: 

V+느니 - 느니하다

A+(으)니 (으)니하다

Ví Dụ:

● 호텔이 경치가 좋으니 시설이 좋으니 해도 내 집만 못하다.

Khách sạn dù cảnh trí có đẹp, trang thiết bị có tốt thì cũng không thể như nhà của tôi.

● 음식이 매우니 짜니 하면서도 결국 다 먹었다

Thức ăn vừa mặn vừa cay mà kết cục vẫn ăn hết.

● 결혼식에 갈 때 한복을 입느니 정장을 입느니 하너니 결국 정장을 입기로 했다

Khi đến lễ cưới có thể mặc han-bok hay đồ vest vậy mà cuối cùng tôi đã quyết định mặc đồ vest

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/