Ngữ pháp trung cấp: 기(를) 바라다

Nguyễn Thế Anh 11/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp 기(를) 바라다

Cấu trúc này được sử dụng để thể hiện sự mong đợi hoặc hy vọng về 1 việc gì đó,

Thường được sử dụng trong văn nói và trong bối cảnh giao tiếp trang trọng, chính thức. 

Nghĩa là‘Mong rằng..., hy vọng rằng...’

Ví Dụ:

모든 일이   기를 바랍니다.

Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. 

동창회에 사람들이 많이 참석하 바랍니다.

Hy vọng mọi người tham gia hội đồng môn đông đủ. 

새해에도 건강하시기를 바랍니다

Cầu chúc mọi người năm mới mạnh khỏe. 

더욱더 행복하시기를 바랍니다

Chúc bạn ngày càng hạnh phúc hơn nữa. 

빨리 기를 바랄게요

Tôi hy vọng bạn sớm bình phục.

행복하게 기를 바랍니다.

Tôi mong rằng bạn sẽ sống hạnh phúc.

대학교에  합격하기를 바랍니다

Tôi hy vọng bạn nhất định sẽ đỗ đại học.

이번 일이 성공하 바랍니다.

Mong việc lần này sẽ thành công. 

이번 시험에  합격하 바라요.

Mong anh sẽ đỗ trong kỳ thi lần này. 

모든 부모들은 자식이 행복하기를 바란다

Mọi ông bố bà mẹ đều mong con mình hạnh phúc. 

새해에는 원하는 모든 일이 이루어지기를 바랍니다

Hy vọng mọi việc bạn muốn làm vào năm mới đều trở thành hiện thực. 

물건이 필요하신 분들은 금요일 전까지 연락해 주시 바랍니다

Hy vọng những vị nào cần đồ thì hãy liên lạc cho tôi trước ngày thứ 6. 

모두 참석해 주시기를 바랍니다

Hy vọng tất cả mọi người đều tham gia.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/