Ngữ pháp trung cấp: 까지

Nguyễn Thế Anh 11/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp 까지

Cấu trúc diễn tả sự bổ sung cao hơn so với sự thực trước đó. 

Nghĩa là: ‘Đến cả..., ngay cả...’

Ví Dụ:

까지 나를 외면하니?

Đến cả cậu cũng tránh mặt tôi à?

지갑을 잃어버렸는데 가방까지 잃어버렸다.

Đã mất ví rồi mà đến cả túi xách cũng mất nữa.

날씨가 추운데 까지 내린다.

Trời đã lạnh rồi mà trời còn mưa nữa.

그녀는 예쁜 데다가 마음까지 착하다

Cô gái đó đã xinh đến cả tâm tính cũng hiền lành nữa.

그는 노래도 못하고 까지  춘다.

Anh ấy hay không hay, đến cả nhảy cũng không biết nữa. 

Lưu ý:

1. 까지 có thể sử dụng ở cả tình huống mang tính tích cực và tình huống mang tính tiêu cực.

상수는 운동도 잘하고 공부까지 잘한다.

Sangsu chơi thể thao giỏi, đến cả học cũng giỏi nữa. 

상수는 운동도 못하고 공부까지 못한다.

Sangsu chơi thể thao không giỏi, mà đến cả học cũng kém nữa. 

2. Trong các tình huống mang tính tiêu cực thì ‘까지’ = 조차’, ‘마저’ 

지갑을 잃어버렸는데 가방조차 잃어버렸다.

Đã mất ví rồi mà đến cả túi xách cũng mất nữa.

지갑을 잃어버렸는데 가방마저 잃어버렸다.

Đã mất ví rồi mà đến cả túi xách cũng mất nữa. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/