Ngữ pháp trung cấp: –(으)ㄴ/는 척하다

Nguyễn Thế Anh 10/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp –(으)ㄴ/는 척하다

Sử dụng cấu trúc này để diễn tả hành động của chủ ngữ giả vờ làm gì đó trái ngược với sự thực. Trước -(으)ㄴ/는 척하다 diễn tả hành động trái ngược với sự thực.

Cấu trúc:

Ví Dụ:

싫으면서도 좋은 척했어요.

Ghét mà vờ như là thích. 

숙제를  했지만  척했어요

Tôi đã không làm bài tập về nhà nhưng đã giả vờ như đã làm. 

 일은 알지만 모르는 척할게요. 

Việc đó thì tôi biết nhưng tôi sẽ vờ như là không biết. 

선생님을 보도고   척하고 그냥 지나갔어요

Tôi nhìn thấy cô giáo nhưng giả vờ như không thấy và cứ thế đi qua. 

말하기 싫어서 일부러 전화를 받는 척했어요. 

Tôi không thích nói chuyện nên đã cố tình giả vờ nghe điện thoại. 

버스에서 자리를 양보하기 싫어서 자는 척했어요. 

Tôi không thích nhường ghế trên xe bus nên đã giả vờ ngủ. 

 사람과 같이 밥을  먹으려고 이미 먹은 척했어요.

Tôi giả vờ là đã ăn cơm để không phải đi ăn cơm với người đó. 

그는 대학생인 척했어요.

Anh ấy đã giả vờ là sinh viên. 

그와 말하기 싫어서 자는 척했어요. 

Tôi không thích nói chuyện với anh ấy nên đã giả vờ ngủ. 

그는 아무것도 모르면서 아는 척했어요. 

Anh ấy chẳng biết gì những lại ra vẻ (giả vờ) là biết. 

 사람이 사귄다는 것을 알고 있었지만 모른 척했어요.

Tôi biết hai người đó đang hẹn hò với nhau nhưng đã giả vờ như không biết. 

Lưu ý:

1Khi kết hợp cấu trúc này với động từ 알다 thì động từ này chia ở thì hiện tại, không chia ở thì quá khứ.

나는  알지도 못하번서  척하는 사남이 제일 싫어요. (X)

나는  알시도 옷하면서 아는 척하는 사람이 제일 싫어요. (O)

2Khi sử dụng ở thì qúa khứ, cấu trúc này chia làm hai dạng – () 척했다 diễn tả chủ ngữ giả vờ làm gì đó như thể đã làm (nhưng thực ra lúc đó vẫn chưa làm). Còn - 척했다 diễn tả chủ ngữ giả vờ như đang trong quá trình làm gì đó (nhưng thực ra lúc đó đang không làm).

음식이 부족한  같아서 저녁은 먹은 척했어요.

Trên thực tế, người nói chưa ăn tối nưng giả vờ đã ăn tối rồi.

다이어브노 하고 있어서 윰식을 먹는 척했어요.

Trên thực tế người nói chưa ăn, nhưng giả vờ như đang ăn.

3. Cấu trúc này tương đương với cấu trúc - ()/ 채하다 trong mọi trường hợp.

 대리님은 사장닌 이에서만 일심히 일하는 척합니다.

 대리님은 사장님 앞에서만 열신히 일하는 체합니다.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/