Ngữ pháp trung cấp: - 기는요

Nguyễn Thế Anh 10/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp - 기는요

Cu trúc này din t s phn bác nh nhàng trước câu nói ca đi phương. Khi s dng đ đáp li câu khen ngi thì cu trúc này din t s khiêm tn ca người nói. Cu trúc này có th được rút gn thành -긴요.

Cu trúc này không th kết hp v-/ , --

Cấu trúc:

A/V + - 기는요

N + 이기는요

Ví Dụ:

: 여러 가지로 도와주셔서 고맙습니다.

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

: 고맙기는요오히려 제가 도움을 받았는데요.

Có gì đâu mà cảm ơn ạ. Trái lại tôi mới là người nhận sự giúp đỡ của bạn.

 

: 주영 씨는 이제 과장이지요?

Juyeong, bây giờ bạn là trưởng phòng rồi à?

: 과장이기는요아직도 평사원이에요숭진하려면 멀었어요.

Trưởng phòng gì đâu ạ? Tôi vẫn là nhân viên bình thường thôi. Tôi còn lâu mới thăng chức.

 

: 주말에  쉬었어요

Cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái chứ?

 쉬긴요조카들이 놀러 와서 정신이 하나도 없었어요.

Nghỉ ngơi gì đâu ạ? Các cháu đến chơi nên đầu óc quay cuồng hết cả.

 

: 한국말을 정말 잘하시네요!

Anh nói tiếng Hàn Quốc tốt quá!

잘하기는요아직도  많이 배워야 해요.

Có tốt gì đâu ạ. Tôi còn phải học nhiều nữa.

 

: 어제영화 재미있었어요?

Phim hôm nay hay chứ?

: 재미있기는요보다가졸았어요.

Hay gì mà hay. Đang xem thì tôi ngủ gật.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/