Ngữ pháp trung cấp: -곤 하다

Nguyễn Thế Anh 10/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp  -곤 하다

Cấu trúc này diễn tả sự việc nào đó thường xuyên xảy ra hoặc hành động nào đó thường xuyên xảy ra lặp lại. Thường đi với các từ như 곧잘자주가끔. Có thể sử dụng dưới dạng -고는 하다.

Nghĩa tiếng Việt: ‘Thường làm gì’

Ví Dụ:

● 주말이면 혼자 등산을 가곤 해요. 

Cứ đến cuối tuần là tôi thường đi leo núi một mình. 

● 나는 긴장하면 손에 땀이 나곤 해요.

Nếu bị căng thẳng tôi thường bị ra mồ hôi tay. 

● 어렸을  할아버지와 함께 놀이공원에 가곤 했어요. 

Khi còn nhỏ tôi thường cùng ông nội đến công viên vui chơi. 

● 일주일에  번은  전화하곤 했는데 요즘은  연락이 없어요

Một tuần chúng tôi thường phải gọi điện một lần nhưng dạo này hoàn toàn không có liên lạc gì. 

● 기분이 우울할 때는 신나는 음악을 듣곤 해요.

Mỗi khi tôi cảm thấy buồn thì tôi thường nghe nhạc vui. 

● 주말에는 한강 공원에서 자전거를 타곤 해요. 

Cuối tuần tôi thường đạp xe ở công viên Hangang. 

● 고등학교  수업이 끝나면 친구들하고 농구를 하곤 했어요. 

Hồi cấp 3 khi tan học tôi đã thường đi chơi bóng rổ với các bạn. 

● 방학 때마다 시골의 할머니 댁에 가곤 했어요.

Mỗi khi nghỉ hè tôi đã từng thường đến nhà bà tôi ở dưới quê. 

● 아버지는 아침마다 사과를  개씩 드시곤 했어요. 

Mỗi buổi sáng bố tôi đã từng thường ăn một quả táo. 

Lưu ý:

1. - 하다 chỉ có thể kết hợp với động từ.

 여자는 가끔 예쁘곤 했다. (X) 

 여자는 가끔 예뻐 보이곤 했다.(O)

2. - 하다 diễn tả ý thường xuyên làm việc gì đó như một thói quen. Tuy nhiên không sử dụng trong trường hợp diễn tả những hành động, những việc luôn luôn xảy ra một cách cố định, không thay đổi.

학교 수업은 매일 9시에 시작하곤 해요. (x) 

학교 수업은 매일 9시에 시작해요. (o) 

Lớp học luôn bắt đầu vào 9:00 mà không thay đổi nnên không sử dụng - 하다.

3Không sử dụng - 하다 khi diễn tả hành động chỉ xảy ra một lần, không lặp lại và hành động, trạng thái đó chỉ kéo dài một mức độ nhất định.

● 제니는 3 전에.코등학교를 졸업하곤 했어요. (X)

제니는 3 전에 고등학교를 졸업했어요. (O) 

(ở câu này, hành động “tốt nghiệp cấp 3” chỉ xảy ra một lần nên không thể sử dụng - 하다.)

● 5 동안  회사에서 일하곤 했어요. (X)

 5 동안  회사에서 일했어요. (O)

(ở câu này, hành động “làm việc tại công ty đó 5 năm” đã kết thúc, hiện tại tôi đã nghỉ việc ở công ty đó nên không sử dụng - 하다.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/