Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄹ 뻔하다

Nguyễn Thế Anh 10/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄹ 뻔하다

S dng cu trúc này khi mun din t s vic nguy him hay vic nào đó suýt xy ra nhưng may mn đã không xy ra. Vì cu trúc này phn ánh hành đng xy ra trong quá kh nên luôn s dng hình thc - () 뻔했다. Nhiu trường hp s dng kèm vi trng từ 하마터면.

Cu trúc này s dng vi đng t.

Ví dụ:

● 모르고 상한 음식을 먹을 뻔했어요.

Tôi không biết nên suýt nữa thì ăn đồ ăn thịu.

● 급하게 뛰어오다가 넘어질 뻔했어요.

Đang chạy vội thì suýt bị ngã. 

● 설명서가 너무 어려워서 잘못 만들 뻔했어요.

Bản hướng dẫn khó quá nên suýt nữa thì làm nhầm. 

● 심심해서 죽을 뻔했어요. 

Buồn chán muốn chết.

● 늦잠을 자서 지각할 뻔했어요.

Vì ngủ quên nên suýt nữa thì đi muộn. 

● 자전거를 타다가 넘어질 뻔했어요.

Đang đi xe đạp thì suýt ngã. 

● 운전 중에 통화를 하다가 사고가  뻔했어요.

Đang nghe điện thoại trong lúc lái xe nên suýt thì xảy ra tai nạn. 

● 교통사고가 나서 큰일  뻔했어요.

Vì xảy ra tai nạn giao thông nên suýt thì xảy ra chuyện lớn. 

● 조금만 늦었으면 기차를 놓칠 뻔했어요. 

Muộn chút nữa thôi là suýt nữa lỡ tàu rồi. 

● 다른 사람과 부딪혀서 커피를 쏟을 뻔했어요. 

Vì va vào người khác nên suýt thì làm đổ cà phê.  

Lưu ý: Thường sử dụng cấu trúc này để diễn tả giả định quá khứ giống như -/었으면, -/었더라면.

● 기차표를 미리 사지 않았으면 고향에   뻔했어요.

Nếu không mua vé trước thì tôi đã không thể về quê.

● 마크 씨가 전화를   줬더라면 약속을 잊어버릴 뻔했어요.

Nếu Mark không gọi thì tôi suýt nữa quên cuộc hẹn.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/