Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄹ 걸요

Nguyễn Thế Anh 25/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp A/V-(으)ㄹ 걸요 

 Diễn tả sự phỏng đoán giả định những việc trong tương lai hoặc việc mà người nói chưa chắc chắn.

Nghĩa tiếng Việt là: có lẽ, chắc là.

Cấu trúc này hầu như chỉ sử dụng giữa những người thân thiết và chỉ sử dụng trong văn nói, không sử dụng trong văn viết.

Cách chia:

-(으)ㄹ 걸요

A/V

QK

-았/었을걸요

먹다

높다

먹었을걸요

높았을걸요

HT

-(으)ㄹ걸요

가다

높다

갈걸요 높을걸요

N이다

QK

였을걸요

이었을걸요

변호사이다

학생이다

변호사였을걸요

학생이었을걸요

HT

일걸요

변호사이다

학생이다

변호사일걸요 학생일걸요

 

Ví Dụ

A: 혹시 마크 씨 못 보셨어요?

B: 아마 커피숍에 있을걸요. 아까 커피숍에 간다고 했거든요.

A: Bạn có thấy Mark không?

B: Có lẽ anh ấy ở quán café. Lúc nãy anh ấy nói là ở quán café mà.

 

A: 어제 양강 씨도 테니스 치러 갔을까요?

B: 아마 안 갔을걸요. 예전에 테니스를 못 친다고 했던 것 같아요.

A: Không biết Yang Gang có đi chơi tennis không nhỉ?

B: Chắc không đâu. Trước đây hình như anh ấy nói không biết chơi thì phải.

 

A: 백화점에 가려고 하는데 사람이 많을까요?

B: 추석 전이니까 많을걸요.

A: Tôi định đi bách hóa, không biết có đông người không nhỉ?

B: Giờ là trước trung thu rồi nên tôi đoán có nhiều người.

 

A: 집 앞에 있는 마트가 몇 시에 여는지 아세요?

B: 아마 10시쯤 열걸요. 다른 마트들이 대부분 10시에 열거든요.

A: Bạn có biết siêu thị trước nhà mấy giờ mở cửa không?

B: Có lẽ khoảng 10h. Hầu hết các siêu thị đều mở cửa lúc 10h mà.

Lưu ý:

1. Cấu trúc này còn diễn tả rằng những gì người nghe đã biết hoặc đang mong đợi không đúng hoặc hơi khác với người nói, cũng có thể phản bác nhẹ nhàng.

A: 아침 8시에출발할까요?

B: 그 시간에는 길이 많이 막힐걸요.

A: Chúng ta xuất phát lúc 8h sáng nhé?

B: Giờ đó có lẽ sẽ rất tắc đường đấy.

2. Sử dụng cấu trúc này khi chỉ mình người nói có căn cứ để phỏng đoán. Theo đó, không được sử dụng cấu trúc này khi cả người nói và người nghe đều đã biết thông tin đó.

A: 주말까지 벌써 때진되었네요.

B: 그러게요. 영화가 재미있을걸요.(x)

→ 그러게요. 영화가 재미있나 봐요.(0)

A: Vé đã bán đến tận cuối tuần rồi.

B: Ừ, phim có vẻ hay thì phải.

(Cả hai người đều đã biết vé đã bán hết đến tận cuối tuần nên phỏng đoán phim đó hay, vì thế không sử dụng (으)ㄹ 걸요.)

3. Khi sử dụng cấu trúc này, chúng ta lên giọng ở cuối câu.

A: 강원도는 날씨가 어떤지 아세요?

B: 북쪽이라 서울보다 추울걸요.

A: Bạn có biết thời tiết Gangwondo thế nào không?

B: Vùng đó ở phía bắc nên tôi đoán ở đó lạnh hơn Seoul.

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn