Ngữ pháp trung cấp: (이)야말로

Nguyễn Thế Anh 04/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp (이)야말로

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh một người, một vật, một danh từ nào đó. Tức là, nhấn mạnh một thứ nào đó giữa một loạt các thứ khác. 

Nghĩa là: chính là...

Cấu trúc: N + (이)야말로

Ví Dụ:

가: 한국의 전통 모습을 보고 싶은데 어디로 가면 좋을까요?

➔ Tôi muốn tìm hiểu các nét của Hàn Quốc thì đi đâu được nhỉ?

나: 다른 곳도 많지만 한국민속촌이야말로 전통 모습 을 보기에 가장 좋은 곳이에요. 민속촌에 가 보세요. 

➔ Có nhiều chỗ nhưng chính làng dân tộc Hàn Quốc là nơi tốt nhất để tìm hiểu hình ảnh truyền thống của Hàn Quốc.

 

가: 손님, 다른 게 마음에 안 들면 이 디자인은 어떠세요?

➔ Nếu không có cái nào vừa ý quý khách thì kiểu dáng này được không ạ?

나: 그 디자인이야말로 제가 찾던 거 예요. 한번 신어 볼게요.

➔ Chính kiểu dáng này là cái tôi đã (muốn)tìm. Tôi sẽ đi thử.

 

가: 한국을 대표하는 관광지가 어디예요?

➔ Điểm du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc là ở đâu?

나: 제주도야말로 한국을 대표하는 관광지라고 할 수 있지요.

➔ Chính đảo Jeju là địa điểm du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc đấy ạ.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/