Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄴ/는 모양이다

Nguyễn Thế Anh 25/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄴ/는 모양이다 

Sử dụng khi muốn phỏng đoán hay suy đoán về một tình huống cụ thể sau khi chứng kiến nghe hay chứng kiến tình huống nào đó. 

Trước -(으)ㄴ/는 모양이다’ là cấu trúc (으)ㄴ/는 걸 보니까 với ý nghĩa làm căn cứ để phỏng đoán.

-(으)ㄴ/는 모양이다

A

Quá khứ

-았/었던

좋다

피곤하다

좋았던

피곤했던

+모양이다

Hiện tại 

-(으)ㄴ

좋다

피곤하다

좋은

피곤한

Tương lai

-(으)ㄹ

좋다

따뜻하다

좋을

따뜻할

V

Quá khứ

-(으)ㄴ

가다

먹다

먹은

+모양이다

Hiện tại 

-는

가다

먹다

가는

먹는

Tương lai

-(으)ㄹ

가다

먹다

먹을

N이다

Quá khứ

였던

이었던

의사이다

학생이다

의사엿던

학생이었던

Hiện tại

의사이다

학생이다

의사인

학생인

 

Ví Dụ:

비행기 표를 예매한 걸 보니까 여행 갈 모야이에요. 

Thấy cô ấy đặt vé máy bay thì có vẻ như cô ấy sẽ đi du lịch. 

요즘 한국어를 배우러 안 오는걸 보니까 무척 바쁜 모양이에요.

Dạo này thấy anh ấy không đến học tiếng Hàn thì có vẻ như anh ấy đang rất bận. 

한국 음식을 자주 먹는 걸 보니까 한국 음식을 좋아하는 모양이에요. 

Thấy anh ấy thường xuyên ăn đồ ăn Hàn thì có vẻ như anh ấy thích món ăn Hàn. 

오늘 저녁에 고기를 사는 걸 보니까 불고기를 만들 모양이에요.

Thấy cô ấy mua thịt bò thì có vẻ như tối nay cô ấy sẽ làm món bulgogi.

집 전화도 안 받는 걸 보니까 집에 없는 모양이에요.

Thấy cả điện thoại bàn ở nhà cũng không nhận thì có vẻ như cô ấy đang không ở nhà. 

여러 사람들과 통화를 자주 하는 걸 보면 친구들이 많은 모양이에요.

Thấy anh ấy hay nói chuyện điện thoại với nhiều người thì có vẻ như anh ấy có nhiều bạn bè. 

밖에 비가 오는 모양이에요.

Có vẻ như bên ngoài trời đang mưa. 

회사 일이 정말 힘들었던 모양이에요.

Có vẻ như công việc công ty đã quá mệt mỏi.

아직 안 오는 걸 보니,차가 막히는 모양이에요.

Thấy bây giờ mà anh ấy vẫn chưa đến, có vẻ như là đang tắc đường.

전화를 안 받은 걸 보니까 수업 하는 모양이에요.

Thấy cô ấy không nghe điện thoại có vẻ như đang trong giờ học.

Lưu ý:

1. Sử dụng cấu trúc này để người nói phỏng đoán dựa trên những việc đã chứng kiến hoặc nhìn thấy nên không được sử dụng để mô tả những gì người nói trực tiếp làm.

• 새로 생긴 식당에서 먹어 봤는데 음식이 괜찮은 모양이에요.(X)

→ 새로 생긴 식당에서 먹어 봤는데 음식이 괜찮은 것 같아요.(O)

2. Không sử dụng cấu trúc này khi căn cứ phỏng đoán mang tính chủ quan. Nghĩa là, khi người nói suy đoán một cách mơ hồ hoặc dựa trên ý kiến chủ quan của cá nhân.

• 내 생각에 저기 앉아 있는 여자는 공부를 잘하는 모양이에요. (x)

→ 내 생각에 저기 앉아 있는 여자는 공부를 잘할 것 같아요. (o)

Người nói diễn tả cảm nhận chủ quan nên không sử dụng -(으)ㄴ/는 모양이다. Thay vì đó, chúng ta dùng -(으)ㄹ 것 같다. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn