Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 만큼

Nguyễn Thế Anh 02/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 만큼

Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả hành động hoặc trạng thái mô tả ở mệnh đề trước tương đương với trạng thái ở mệnh đề sau. Khi kết hợp với danh từ thì cấu trúc này mô tả danh từ ở mệnh đề trước và mệnh đề sau cùng chung mức độ.

-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ만큼

A

-(으)ㄴ 만큼

크다

작다

큰 만큼 

작은 만큼

V

과거

—(으 )ㄴ 만큼

쓰다

먹다

쓴 만큼 

먹은 만큼

현재

―는 만큼

쓰다

먹다

쓰는 만큼

먹는 만큼

미래

-(으)ㄹ 만큼

쓰다

먹다

쓸 만큼 

먹을 만큼

N

만큼

시간

시간만큼

Ví Dụ:

● 돈을 많이 내는 만큼 좋은 서비스를 받을 수 있을 거예요.

Bạn sẽ nhận được dịch vụ tốt so với số tiền bạn bỏ ra.

● 저 뒤에 있는 사람도 들을 수 있을 만큼 크게 말해 주세요.

Hãy nói to để những người phía sau có thể nghe được.

● 사람들은 보통 아픈 만큼 성숙해진다고 말을 합니다.

Người ta nói rằng đau khổ chừng nào con người sẽ trưởng thành chừng đó.

● 나도 형만큼 잘할 수 있으니까 걱정하지 마세요.

Đừng lo lắng vì tôi cũng có thể làm tốt giống như anh trai tôi.

● 가: 그 영화가 많이 슬펐어요?

Bộ phim đó buồn lắm không?

나: 네, 눈물이 날만큼 슬펐어요.

Có, buồn đến nỗi chảy nước mắt. 

● 가: 아들이 키가 크지요?

Con trai anh rất cao đúng không?

나: 네, 아버지만큼 키가 커요.

Vâng, cao bằng bố rồi.  

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn