Ngữ pháp trung cấp: 만 하다

Nguyễn Thế Anh 02/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp 만 하다

Sử dụng cấu trúc này với danh từ, số lượng, con số nhằm so sánh giữa hai vật, hai việc có số lượng, kích thước, hay mức độ tương đương nhau.

Thường sử dụng dưới hình thức N만 하다 hoặc N만 한 N.

Ví Dụ:

•고향에 있는 집도 지금 살고 있는 집 크기만 해요.

Ngôi nhà tôi đang sống bây giờ cũng to bằng ngôi nhà ở quê.

•얼굴이 주먹만 해요.

Mặt như nắm tay (ý chỉ mặt rất bé, mặt bé như cái tép).

•목소리가 작아서 모기 소리만 해요

Nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

•너무 놀라서 가슴이 콩알만 해졌어요,

Sợ đến nỗi tim nhỏ bằng hạt đậu.(ý chỉ rất sợ).

•아무리 편한 곳도 집만한 곳은 없어요. 작기는 해도 우리 집이 제일 편해요.

Chẳng có nơi nào thoải mái như nhà của mình, dù có nhỏ nhưng mà mình vẫn thoải mái nhất.

•열다섯 살인 동생의 키가 벌써 스무 살인 형만 하네요!

Người em 15 tuổi mà to cao như người anh 20 tuổi.

가: 저 사과는 정말 크네요!

Quả táo kia to thật đấy.

나: 우와! 사과가 수박만 하네요.

Wow! Quả táo to như quả dưa hấu nhỉ. 

가: 그 배우는 얼굴이 정말 작네요.

Diễn viên đó mặt nhỏ thật đấy. 

나: 네, 얼굴이 주먹만 하네요

Vâng, mặt nhỏ bằng nắm tay ý nhỉ. 

가: 왜 이사를 안 가요?

Sao anh không chuyển nhà?

나: 우리 하숙집 아주머니만 한 주인이 없거든요. 그래서 안 가요.

Vì chẳng có chủ nhà nào như chủ nhà trọ chỗ tôi. Nên tôi không chuyển. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn