Ngữ pháp trung cấp: 만 해도

Nguyễn Thế Anh 02/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp 만 해도

Cấu trúc này được sử dụng để đưa ra các ví dụ giải thích một hoàn cảnh hay tình huống nào đó. Sự việc này là một trong những danh từ được liệt kê ở đằng trước. 

Tương đương ý nghĩa với cấu trúc:  의 경우만 봐도 và 만 하더라도.

Cấu trúc: N + 만 해도

Ví Dụ:

● 민선 씨가 요즘 정말 열심히 공부하는 것 같아요. 어제만 해도 밤 10시까지 도서관에서 공부 하더라고요.

Dạo này Minseon học có vẻ chăm chỉ. Chỉ tính riêng ngày hôm qua thôi, cô ấy đã học đến 10h tại thư viện.

● 요즘은 취직하기가 어려워요. 제 동생만 해도 2년째 직장을 못 구하고 있거든요.

Dạo này tìm việc thật khó. Ngay như em tôi đã thất nghiệp suốt 2 năm rồi.

● 생활비가 얼마나 많이 드는지 몰라요. 교통비만 해도 한 달에 15만 원 정도가 들어요.

Phí sinh hoạt đắt ơi là đắt. Chỉ tính riêng phí giao thông thôi, mỗi tháng đã tốn hết 15000 won.

● 가: 요즘 누구나 스마트폰이 있는 것 같아요.

Dạo này ai cũng có smart phone thì phải. 

나: 맞아요. 내 친구들만 해도 대부분 다 바꿨어요.

Đúng rồi. Chỉ tính riêng các bạn tôi thôi thì cũng đã đổi điện thoại hầu hết rồi. 

● 가: 요즘 걷기 운동이 유행이죠?

Dạo này việc đi bộ tập thể dụng đang thịnh hành phải không?

나: 맞아요. 몇 년 전만 해도 이렇게 걷기 운동을 하는 사람이 많이 없었는데요.

Đúng rồi. Mới chỉ vài năm trước thôi người đi bộ tập thể dục cũng không nhiều như thế này. 

● 가: 차가 정말 많이 늘어났어요. 

Xe hơi thực sự đã tăng lên rất nhiều. 

나: 지난번에 왔을 때만 해도 이렇게 안 막혔었어요. 

Lần trước tôi đến cũng không tắc đường như thế này. 

Lưu ý: Cấu trúc này diễn tả ý nghĩa tình huống hiện tại tương phản với tình huống trong quá khứ. 만 해도 và 전만 해도có thể thay thế cho nhau.

지난달까지만 해도 이 옷이 맞았었는데 지금은 작아서 입을 수가 없어요.

Chỉ mới tháng trước thôi, cái áo này còn vừa với tôi, vậy mà giờ nó chật quá nên tôi không mặc được.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn