Ngữ pháp trung cấp: 조차

Nguyễn Thế Anh 02/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp 조차

Cấu trúc này có ý nghĩa không những cái này mà ngay cả đến việc mình nghĩ đầu tiên. Cụ thể, cấu trúc này chỉ những tình huống người nói mong đợi nhất, đến ngay cái đó còn không được thì nói gì đến cái khác.

Cấu trúc: N + 조차

Ví Dụ:

• 엄마조차 저를 못믿으시는 거예요?

Ngay cả mẹ cũng không tin con sao?

• 더운 날씨에 에어컨조차 고장이 나 버려서 정말죽겠어요.

Ngay cả điều hòa cũng hỏng trong thời tiết nóng nực này thì chết mất thôi

• 너무 슬프면 눈물조차 안 나오는 경우도 있어요.

Khi quá buồn thì đến nước mắt cũng không rơi được.

• 가:  철수 씨가 어디로 여행을 갔어요?

Anh Cheolsu đã đi du lịch ở đâu vậy?

나: 글쎄요, 철수 씨가 어디로 여행을 갔는지 아내조차 모른대요.

Tôi cũng không rõ nữa, đến cả vợ anh ấy cũng nói là không biết anh Choelsu đi du lịch ở đâu. 

• 가: 일주일 정도 배우면 한자를 쓸 수 있지요?

Nếu học trong khoảng một thì có thể viết được chữ Hàn đúng không?

나: 그 정도 배워서는 쓰기는커녕 읽기조차 어려워요.

Nếu học tầm đó thì đọc còn khó chứ nói gì đến viết. 

• 가: 민주 씨가 결혼했어요?

Anh Minsoo đã kết hôn chưa?

나: 결혼은커녕 애인조차 없어요. 

Người yêu tôi còn chưa có chứ nói gì đến chuyện kết hôn. 

Lưu ý: 

1. Cấu trúc này thường sử dụng với các câu tiêu cực. Do đó khi kết hợp với câu tích cực, cấu trúc này sẽ trở nên gượng gạo.

• 세주 씨는 한글조차 읽어요. (x)

→ 세주 씨는 한글조차 못 읽어요. (o)

2. Cấu trúc 조차 tương đương với 까지 hoặc 도 . Tuy nhiên, 조차truyền tải ý nghĩa tiêu cực “ ngay cả đến trường hợp xấu nhất”.

•더운데 바람까지 안 부네요.

= 더운데 바람도 안 부네요. 

= 더운데 바람조차 안 부네요.

3. Thường sử dụng cấu trúc này với -은/는커념, diễn tả ý nghĩa không những cái này mà cái kia còn trầm trọng hơn.

•우리 엄마는 해외여행은커녕 제주도조차 못 가 보셨어요.

Mẹ tôi chưa từng đi đảo Jeju, chứ đừng nói gì đến du lịch nước ngoài.

4. Khi kết hợp với động từ, sử dụng cấu trúc -(으)ㄹ 수조차 없어요.

• 다리가 너무 아파서 일어설 수조차 없어요.

Tôi đau chân đến nỗi đứng lên không nổi.

•제 조카는 5살인데도 제가 안을 수조차 없을 정도로 아주 커요.

Cháu tôi mặc dù có 5 tuổi thôi nhưng lớn đến mức tôi thậm chí còn không ôm được.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn