Ngữ pháp trung cấp: -던데요

Nguyễn Thế Anh 28/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -던데요

Cấu trúc này là sự kết hợp của -더- diễn tả sự hồi tưởng và –(으)ㄴ데요 bối cảnh cho mệnh đề tiếp theo. Do đó, cấu trúc này diễn tả những điều tương phản với điều người khác nói hoặc diễn tả cảm giác ngạc nhiên trước một sự việc đã xảy ra trong quá khứ trong một hoàn cảnh nhất định nào đó.

A/V + 던데요

N + (이)던데요

Ví Dụ:

• 가: 태권도를 배우기가 어렵지요?

  Học taewondo khó đúng không?

  나: 아니요, 배워 보니까 생각보다 쉽던데요. 

  Không, học rồi thì thấy dễ hơn tôi nghĩ. 

• 가: 독감 예방주사를 맞으러 병원에 다녀왔어요? 

  Anh đã đến bệnh viện để tiêm phòng cảm cúm chưa?

  나: 네, 저 말고도 예방주사를 맞으러 온 사람들이 많던데요. 

  Vâng, ngoài tôi ra thì tôi thấy cũng có rất nhiều người đến tiêm phòng cảm cúm. 

• 가: 수지가 왜 아직도 집에 안 오지?

  Sao Suji vẫn chưa về nhà nhỉ?

  나: 아까 집에 오다 보니까 놀이터에서 놀고 있던데요. 

  Nãy tôi về nhà thì thấy Suji đang chơi ở công viên. 

• 가: 양강 씨가 열심히 공부하지요? 

  Yangkang rất chăm học phải không?

  나: 네, 어젯밤에도 12시까지 공부하던데요. 

  Vâng, đêm qua tôi còn thấy cậu ấy học đến 12h. 

Lưu ý: 

1. Có thể sử dụng cấu ttrúc này ở giữa câu. Trong trường hợp này, nó diễn tả sự việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc tương phản với quá khứ.

• 마크 씨는 좋은 사람 같아 보이던데 한번 만나 보세요. 

Mark có vẻ là người tốt, abnj thử gặp một lần xem.

• 어제는 많이 춥던데 오늘은 따뜻하네요.

Hôm qua trời lạnh mà hôm nay lại ấm.

2. Khi diễn tả hành động đã hoàn tất trong quá khứ, sử dụng -았/었던데요.

• 가: 은혜 씨가 잘 지내고있지요?

  Eunhye khỏe chứ?

  나: 네, 얼마 전에 회사를 옮겼던데요.

  Vâng, tôi nghe nói cô ấy mới chuyển công ty.

So sánh giữa -더라고요 và -던데요

Cả  -더라고요 và -던데요 đều có thể sử dụng trong trường hợp hồi tưởng quá khứ tuy nhiên -던데요 có thể dùng để diễn tả quan điểm hoặc suy nghĩ của người nói về hành động, sự việc ở quá khứ mà trái ngược với ý kiến của đối phương mà -더라고요 không thể sử dụng.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn