Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄹ까하다

Nguyễn Thế Anh 27/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄹ까하다

Đây là hình thái kết hợp giữa –(으)ㄹ까 chỉ sự dự đoán sự việc tương lai hoặc khả năng nào đó với động từ 하다. Được dùng gắn vào động từ, thì của vị ngữ là dạng hiện tại và quá khứ, cũng có thể sử dụng ở thì tương lai, không dùng vĩ tố thì tương lai 겠. 

Chỉ sử dụng cấu trúc này với câu trần thuật, không dùng cho câu nghi vấn, câu mệnh lệnh hoặc câu thỉnh dụ. 

Diễn tả chủ ngữ có suy nghĩ sẽ thực hiện hành động như thế. Tuỳ theo chủ ngữ mà có thể phân ra như sau.

1. Trường hợp diễn tả ý định của chủ ngữ

  • 생일에는 친구들을 집으로 초대할까 해요.

Tôi định chiêu đãi bạn bè tại nhà vào dịp sinh nhật.

  • 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 하고 걱정하지 마라.

Đừng lo sẽ ăn gì, sẽ mặc gì.

  • 늙어서 여행이라도 다닐까 하고 적음을 들었다.

Tôi đã để dành tiền về già đi du lịch.

 2. Trường hợp diễn tả sự suy đoán của người nói

Được dùng dưới dạng kết hợp với vĩ tố liên kết như –(으)ㄹ까 하고, -(으)ㄹ까 해서 và chủ ngữ của vế trước là ngôi thứ ba.

  • 오늘은 날씨가 좋을까 하고 빨래를 해요.

Chắc hôm nay thời tiết tốt nên giặt quần áo.

  • 좋은 소식이 있을까 하고 귀 기울이는 사람이 많았다.

Chắc sẽ có tin tốt lành nên nhiều người lắng tai nghe.

  • 혹시 전화라도 올까 해서 외출을 못하고 있다.

Chắc sẽ có điện thoại nên không ra ngoài được.

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn