Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄹ까 봐

Nguyễn Thế Anh 27/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄹ까 봐

Đây là hình thức kết hợp của hình thức nghi vấn –(으)ㄹ까 봐 và 보다 diễn tả suy nghĩ, dự đoán. Cấu trúc này diễn tả người nói e sợ, lo sợ một hành động, sự việc nào đó sẽ xảy ra.

Có thể sử dụng dưới dạng –(으)ㄹ까 봐서, –(으)ㄹ까 걱정이에요, –(으)ㄹ까 걱정했어요

Thường đi cùng với 걱정이다, 걱정이 되다, hay 걱정하다

Có nghĩa là:  ‘Lo là …, Sợ là …’

Ví Dụ:

  • 결혼식날 비가 올까 봐 걱정했어요.

Tôi lo ngày cưới có mưa.

  • 할머니는 아기가 넘어질까 봐 쩔쩔매십니다.

Bà lúng túng lo bé bị ngã.

  • 음식이 적을까 봐 더 시켰더니 남았구나.

Lo thức ăn ít nên gọi thêm thì lại thừa.

  • 우리를 떼어 놓고 떠났을까 봐 마음을 졸였어요.

Sốt ruột sợ anh ấy bỏ chúng tôi đi

  • 택시로 가면 더 빠를까 봐 택시를 탔는데, 결국은 지각했어요.

Tôi đã bắt một taxi vì nghĩ rằng sẽ nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị trễ.

  • 아이가 길을 잃어버릴까 봐서 걱정이에요.

Tôi sợ rằng con bé sẽ lạc đường.

  • 우리 아들이 나를 닮을까 봐 걱정이에요.

Tôi sợ rằng con trai tôi sẽ giống tôi.

Lưu ý: 

- Không kết hợp cấu trúc -(으)ㄹ까 봐 với thì tương lai.

- Diễn tả ý định làm việc gì đó (mà dù chưa hoàn toàn quyết định việc đó)

오늘 좀 쉬려고 해요./쉬려고요.

 = 오늘 좀 쉴까 봐요.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn