Ngữ pháp sơ cấp: v + (으)면서 / n + (이)면서

Nguyễn Thế Anh 06/07/2023
ngu-phap-so-cap-v-n

Cấu trúc V + (으)면서 / N + (이)면서

Dùng để liên kết hai vế câu, thể hiện hai hành động này xảy ra đồng thời. Trong câu mang nghĩa là: Vừa… vừa…

V + (으)면서: Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm, trừ phụ âm ㄹ

V +면서: Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm ㄹ

N +이면서: Dùng khi kết hợp với danh từ

* V + (으)면서:

음악을 들으면서 운전을 해요. (Tôi vừa lái xe vừa nghe nhạc)

* V +면서

꽃은 예쁘면서 향기가 좋아요. (Bông hoa vừa đẹp vừa thơm.)

가족을 생각하면서 편지를 씁니다. (Vừa nghĩ về gia đình vừa viết thư.)

* N +이면서

제 여동생은 회계원이면서 비서입니다. (Em gái tôi vừa là kế toán vừa là thư ký.)

남 씨는 사업가면서 영어 선생님입니다. (Nam vừa là doanh nhân vừa là giáo viên tiếng Anh.)

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/