Ngữ pháp sơ cấp: v(으)ㄹ 줄 알다/모르다 biết/không biết làm việc gì đó

Nguyễn Thế Anh 07/07/2023
ngu-phap-so-cap-v-biet-khong-biet-lam-viec-gi-do

Cấu trúc V (으)ㄹ 줄 알다/모르다 trong tiếng Hàn

Dùng để diễn tả ai đó có năng lực hoặc biết cách làm cái gì đó.

- V có patchim + 을 줄 알다/모르다

- V không có patchim + ㄹ 줄 알다/모르다

Tương đương nghĩa tiếng Việt ‘biết/ không biết làm gì’.

Ví Dụ

- 김치를 만들 줄 알아요

Tôi biết làm kimchi (tôi biết cách làm kimchi)

- 한국말로 인사할 줄 알아요?

Cậu có biết chào hỏi bằng tiếng Hàn không (có thể/biết cách chào hỏi bằng tiếng Hàn không?)

- 사랑할 줄 몰라요.

Tôi không biết yêu (tôi không biết cách yêu)

- 휴대전화로 사진을 보낼 줄 알아요.

Tôi biết gửi ảnh qua điện thoại.

- 된장찌개를 맛있게 끓일 줄 알아요.

Tôi biết nấu món canh tương ngon.

- 그녀는 피아노를 칠 몰라요.

Cô ấy không biết chơi piano.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/