Ngữ pháp sơ cấp: v + 자마자

Nguyễn Thế Anh 07/07/2023
ngu-phap-so-cap-v

Cấu trúc ngữ pháp 자마자 

– V + 자마자 : Được dùng để nói về một hành động, việc nào đó được thực hiện ngay sau khi kết thúc một hành động xảy ra một hành động tiếp theo. Nghĩa là: "Ngay sau khi"

- Cấu trúc này chỉ dùng trong văn nói

Ví dụ

학생들은 수업이 끝나자마자 밖으로 나갔어요.

Học sinh ngay sau khi kết thúc tiếp học đã đi ra ngoài

아이가 그 사람을 보자마자 울었어요.

Đứa trẻ nhìn thấy người đấy là khóc ngay

집에 오자마자 손부터 씻어요.

Về đến nhà rửa tay ngay

밥을 먹자마자 잠이 들었어요.

Vừa ăn xong cái là buồn ngủ ngay

버스 정류장에 도착하자마자 버스가 왔어요.

Vừa đến trạm xe bus thì xe tới

가: 벌써 다 먹었어요?

Vừa mới mà đã ăn hết rồi à?

나: 네, 배가 고파서 음식이 (나오자마자) 다 먹어 버렸어요.

Vâng đói quá nên đồ ăn ra là ăn hết luôn

가: 결혼은 언제 하셨어요?

Đã kết hôn khi nào vậy?

나: 대학교를 (졸업하자마자) 바로 결혼했어요.

Ngay sau khi tốt nghiệp là kết hôn luôn

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/