Ngữ pháp sơ cấp: 고 나서 trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 04/07/2023
ngu-phap-so-cap-trong-tieng-han

Cấu trúc ngữ pháp V고 나서: Xong rồi thì...

Cấu trúc 고 나서: Được dùng để nói về một hành động nào đó phía trước kết thúc, sau đó tiếp tục thực hiện một hành động khác.

고 나서 không được kết hợp với động từ ở dạng quá khứ(았/었) và động từ ở hành động thứ nhất không được dùng dạng tương lai (겠) → nó chỉ được dùng khi nói về hoạt động ở hiện tại đơn.

고 나서 chỉ dùng với các động từ mà bắt đầu và kết thúc một các rõ ràng. Theo đó không dùng với các động từ: 일어나다, 가다, 오다... trong khi hành động đã kết thúc nhưng trạng thái của nó vẫn tiếp diễn trong khi hành động phía sau xảy ra.

Ví dụ:

1. 밥 먹고 나서 30분 후에 이 약을 먹어.

Sau khi ăn khoảng 30 phút hãy uống thuốc này (Sau khi việc dùng bữa kết thúc khoảng 30 phút sau thì thực hiện hành động tiếp theo là uống thuốc)

2. 영화를 보고 나서 쇼핑을 합시다.

Sau khi xem phim thì cùng đi mua sắm nhé.

3.  A: 언제 숙제 했어요? Đã làm bài tập về nhà khi nào vậy?

     B: 샤워 하고 나서 했어요. Sau khi tắm xong đã làm rồi.

4. A: 수업 끝나고 나서 워 할 거예요? Sau khi tiết học kết thúc(tan học) thì làm gì?

    B: 백화점에 쇼핑하러 갈 거 예요. Định đi tới tiệm bách hóa mua sắm.

5. A 졸업하고 나서 뭐 하고 싶어요? Sau khi tốt nghiệp muốn làm gì?

   B: 아직 잘 모르겠어요. Bây giờ vẫn chưa biết(chưa biết muốn làm gì, chưa nghĩ sẽ làm gì)

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/