Ngữ pháp sơ cấp: tiểu từ tân ngữ “을/를”

Nguyễn Thế Anh 02/07/2023
ngu-phap-so-cap-tieu-tu-tan-ngu

TIỂU TỪ TÂN NGỮ “을/를”

Tiểu từ tân ngữ 을/를 được gắn vào sau danh từ để chỉ ra danh từ đó là tân ngữ trực tiếp của một động từ trong câu.

- Với danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì gắn 를

- Với danh từ kết thúc bằng phụ âm thì gắn 을.

- Một số động từ cần có tiểu từ tân ngữ là 먹다 (ăn), 마시다 (uống), 좋아하다 (thích), 읽 다 (đọc), 보다 (xem), 만나다 (gặp), 사다 (mua), 가르치다 (dạy), 배우다 (học), và 쓰다 (viết). Trong văn nói hàng ngày ta có thể tỉnh lược 을/를.

Danh từ kết thúc bằng nguyên âm + 를

Danh từ kết thúc bằng phụ âm + 을

커피 마셔요..

영화 봐요.

친구 만나요

구두 사요.

노래 들어요.

 마세요.

신문 봐요.

선생님 만나요.

 사요.

음악 들어요.

Ví Dụ

커피를 마셔요. Uống cà phê

신문을 읽어요. Đọc báo

친구를 만나요. Gặp bạn bè

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/