Ngữ pháp sơ cấp: tiểu từ sở hữu 의

Nguyễn Thế Anh 02/07/2023
ngu-phap-so-cap-tieu-tu-so-huu

N 의: Của

 의 diễn tả quan hệ sở hữu của danh từ đứng trước nó và danh từ đứng đằng sau nó, tương đương với nghĩa tiếng Việt là "của".  Khi 의 đóng vai trò là tiểu từ sở hữu nó sẽ được phát âm là  의 hoặc 에, tuy nhiên người Hàn thường phát âm là  에 hơn. Thêm vào đó, trong văn nói người Hàn thường phát âm là 에 hơn. Đối với trường hợp đại từ nhân xưng như 나의 -> 내, 저의 -> 제, 너의 -> 네

Ví dụ:

이 짐은 사장님 것입니다. Hành lý này là của giám đốc.

친구 오토바이를 빌렸는데 잃어버렸어요. Tôi mượn xe máy của bạn mà để mất rồi.

유명한 배우 죽음으로 여론이 떠들썩하다. Cái chết của nam diễn viên nổi tiếng …

환율 변동은 베트남 노농자들이 불안하게 하고 있다. Giao động của tỷ giá hối đoái …

 

- Khi diễn tả mối quan hệ sở hữu tập thể như: gia đình, nhà, đất nước, công ty, trường học... thay vì dùng 나 ta dùng 우리/저희. Ngoài ra 우리 còn được dùng thay thế cho 제 và  내 trong mối quan hệ gia đình.

내 집 -> 우리 

내 가족 -> 우리 가족

제 회사 -> 우리 회사

Một số từ sở hữu:

• 그의: của anh ấy

• 그녀의: của cô ấy

• 내(나의): của tôi

• 그들의: của họ

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/