Ngữ pháp sơ cấp: n 중, v는 중

Nguyễn Thế Anh 06/07/2023
ngu-phap-so-cap-n-v

Cấu trúc N 중, V는 중 trong tiếng Hàn

Dùng để diễn tả hành động đang trong quá trình được thực hiện. Tương đương nghĩa là ‘đang’ hoặc ‘đang trong quá trình’.

- Với danh từ sử dụng

- Với động từ sử dụng 는 중

Ví Dụ:

지하철 공사하는 중입니다.

Tàu ngầm đang trong quá trình được xây dựng.

사장님은 회의하는 중입니다.

Giám đốc đang trong quá trình họp.

지금 집에 가는 중이예요.

Bây giờ tôi đang trên đường về nhà.

이사할 거예요. 그래서 집을 찾는 중이에요.

Tôi định chuyển nhà. Vì thế tôi đang tìm nhà.

그는 대학 진학을 위해 적성에 맞는 전공을 생각하는 중이다.

Anh ấy đang suy nghĩ xem chuyên ngành nào phù hợp để lên học đại học.

요즘 운전을 배우는 중이에요. 다음 주에 운전면허 시험을 봐요.

Dạo này tôi đang học lái xe. Tuần sau tôi sẽ lấy bằng.

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/