Ngữ pháp sơ cấp: n - 때문에, a/v-기 때문에

Nguyễn Thế Anh 17/07/2023
ngu-phap-so-cap-n-a-v

Cấu trúc ngữ pháp N - 때문에, A/V-기 때문에 có ý nghĩa là Vì…nên

Diễn tả lý do hoặc nguyên nhân cho kết quả ở mệnh đề sau, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘do, vì’. So với -아/어서 và -(으)니까 thì -기 때문에diễn tả lý do rõ ràng và sử dụng nhiều trong văn viết hơn. 때문에 đứng sau danh từ và -기 때문에 đứng sau động từ và tính từ. 

A/V+ 기 때문에, N 때문에 thường dùng trong ý tiêu cực. Dịch tương đương tiếng Việt là "tại, do…”

N + 때문에: 

아기  → 아기 때문에

비 → 비 때문에

감기 →감기기 때문에

 

A/V + -기 때문에: 

바쁘다 → 바쁘기 때문에

살다 → 살기 때문에

배우다 → 배우기 때문에

 

Không kết hơn -기 때문에 với câu mệnh lệnh hoặc thỉnh dụ. Với trường hợp của câu mệnh lệnh hay đề nghị chủ yếu nên dùng ‘(으)니까’.

• 날씨가 춥기 때문에 따뜻한 옷을 입으세요. (x)

→ 날씨가 추우니까 따뜻한 옷을 입으세요. (0)

Thời tiết lạnh nên hãy mặc quần áo ấm.

• 친구들이 기다리기 때문에 빨리 갑시다. (x)

→ 친구들이 기다리니까 빨리 갑시다. (0)

Các bạn đang đợi nên hãy đi nhanh lên,

• 날씨가 좋기 때문에 산에 갈까요? (x)

→ 날씨가 좋으니까 산에 갈까요? (0)

Thời tiết đẹp nên chúng ta hãy đi leo núi nhé?

Phân biệt N 때문에 và N이기때문에

N때문에

N이기때문에

• 아기 때문에 밥을 못 먹어요.

Tôi không thể ăn vì bọn trẻ.( lý do liên quan đến bọn trẻ, bọn trẻ không ngủ chẳng hạn)

• 학생 때문에 선생님이 화가 나셨어요.

Cô giáo giận vì học sinh. (lý do liên quan đến học sinh, học sinh nói dối chẳng hạn)

• 아기이기 때문에 밥을 못 먹어요.

Vì em bé nên không ăn cơm.                                                                                           

• 학생이기 때문에 공부를 열심히 해야 해요.

Bạn phải học chăm chỉ vì bạn là học sinh.

 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/