Ngữ pháp sơ cấp: n쯤

Nguyễn Thế Anh 04/07/2023
ngu-phap-so-cap-n

Ngữ pháp N- 쯤 trong tiếng Hàn

• Trong tiếng Hàn khi chúng ta muốn diễn đạt ý ước lượng không chính xác về con số liên quan đến số lượng, thời gian, giá cả... Thì người Hàn sử dụng tiểu từ  ngay sau N số lượng ước chừng đó.

• Cấu trúc : ......+ N + 쯤.....

• 쯤 trong tiếng Hàn có nghĩa là  " khoảng, chừng, tầm " 

1, 저는 공원에 다섯 시 갈거예요.
Tôi sẽ đi đến công viên vào khoảng 5 giờ.

2, 극장에 백 명 있었어요.
Đã có khoảng 100 người ở rạp chiếu phim.

3, 요즘 바나나가 사천원 해요.
Dạo này giá chuối khoảng 4000 won.

• Khi diễn tả giá xấp xỉ chúng ta không dùng 쯤 이다 : là khoảng. Mà dùng  쯤 하다 : khoảng.
Chúng ta thường dùng 쯤 하다 nhiều hơn so với 쯤 이다 .
Dùng 쯤 이다 không sai nhé, nhưng nó sử dụng ít hơn so với 쯤 하다 mà thôi.

중국까지 비행기 표가 얼마 해요? Giá vé máy bay đến Trung Quốc khoảng bao nhiêu tiền?

글쎄요, 300.000원 할거예여. Xem nào.. Chắc khoảng 300.00원.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/