Ngữ pháp sơ cấp: đuôi câu ㅂ니다/습니다 và 아/어/여요 trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 16/07/2023
ngu-phap-so-cap-duoi-cau-va-trong-tieng-han

Đuôi Câu ㅂ니다/습니다 và 아/어/여요 là 2 đuôi câu phổ biến trong Tiếng Hàn. Cùng tìm hiểu về 2 đuôi câu này nhé!

1. V/A + 아/어/여요

Chia đuôi kính ngữ thân thiện cho Động từ/ tính từ

Mức độ kính ngữ thấp hơn ㅂ니다/습니다

Đuôi câu này chia làm 3 trường hợp

> Trường hợp 1: V/A + 아요

Động tính từ chứa nguyên âm  trước  và không có phụ âm cuối (patchim) + 

가다 +  > 가요

자다 +  > 자요

비싸다 +  > 비싸요

 Động tính từ chứa nguyên âm 아/ trước  chia với 아요

받다 + 아요 > 받아요

찾다 + 아요 > 찾아요

오다 + 아요 > 오아요 > 와요

보다 + 아요 > 보아요 + 봐요

속다 + 아요 > 속아요

> Trường hợp 2: V/A + 어요

 Tất cả động tính từ không chứa nguyên âm 아/ trước  chia với 어요

먹다 + 어요 > 먹어요

읽다 + 어요 > 읽어요

주다 + 어요 > 주어요 > 줘요

> Trường hợp 3: V/A + 여요

Tất cả động tính từ kết thúc bằng 하다 chia với 어요 và biến đổi thành 해요

사랑하다 + 여요 > 사랑해요

공부하다 + 여요 > 공부해요

2. V/A + ㅂ니다/ 습니다

Đuôi câu kính ngữ trang trọng lịch sự nhất cho động từ/tính từ

Động/tính từ có phụ âm cuối + 습니다

Động/tính từ không có phụ âm cuối + ㅂ니다

>>> Ví dụ:

저는밥을먹습니다 > Tôi ăn cơm

지금잡니다 > Bây giờ tôi ngữ

날씨가덥습니다> Thời tiết nóng

이거는너무비쌉니다 > Cái này mắc quá

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/