Ngữ pháp sơ cấp: định ngữ trong tiếng hàn (으)ㄴ/는/(으)ㄹ n

Nguyễn Thế Anh 19/07/2023
ngu-phap-so-cap-dinh-ngu-trong-tieng-han-n

Định ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho danh từ, tạo thành một cụm danh từ. Định ngữ có thể là động từ, tính từ, danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đi theo sau

Cô gái đẹp

Quyển sách đã đọc

1. Danh từ: N+인+N 

이 사람은 제 친구인 김민수입니다. 

Người kia là anh Kim Minsoo (người mà là) bạn của tôi

가수인 친구가 있어요. 

Tôi có người bạn (mà) làm ca sĩ.

2. Tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ: A + 은/ㄴ N

– Tính từ đứng trước danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ, diễn tả về tính chất của danh từ.

  • Tính từ có phụ âm cuối (patchim) + 은 N
  • Tính từ không có phụ âm cuối (không có patchim) + ㄴ N
  • Nếu tính từ kết thúc là 있다/없다 thì  있/없 + 는 N

Ví dụ:

+ 예쁜 여자가 많아요 -> Có nhiều cô gái xinh đẹp
+ 저 사람은 이상한 남자예요 -> Người đó là 1 chàng trai kì lạ

3. Động từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ 

3.1 Hiện tại: V + 는  N

– Động từ đứng trước danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ. Diễn tả một hành động, trạng thái của danh từ đang diễn ra ở thời điểm hiện tại.
– Lưu ý: Nếu động từ có phụ âm cuối là “ㄹ” thì bỏ “ㄹ” và + 는 N

Ví dụ:

+ 가는 여자가 제 친구예요 -> Cô gái đang đi đó là bạn tôi
+ 책을 읽는 사람이 진짜 잘 생겼어요 -> Người mà đang đọc sách đó rất đẹp trai

3.2 Quá khứ: V + 은/ㄴ  N

– Động từ đứng trước danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ. Diễn tả một hành động, hoặc trạng thái của Danh từ đã xảy ra trong quá khứ.

  • Động từ có phụ âm cuối + 은 N
  • Động từ không có phụ âm cuối + ㄴ N
  • Nếu động từ có phụ âm cuối là “ㄹ” thì bỏ “ㄹ” và + ㄴ N

Ví dụ:

+ 어제 학교에서 만난 사람은 선생님입니다 -> Người đã gặp ở trường ngày hôm qua là giáo viên.
+ 저는 베트남에서 온 투안입니다 -> Tôi là Tuấn đến từ Việt Nam.

3.3 Tương lai:  V + 을/ㄹ  N

– Động từ đứng trước danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ. Diễn tả hoặc dự đoán về một hành động, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

  • Động từ có phụ âm cuối + 을 N
  • Động từ không có phụ âm cuối + ㄹ N
  • Nếu động từ có phụ âm cuối là “ㄹ” thì chỉ + N

Ví dụ:

+ 내일 먹을 음식이 뭐예요? -> Món ăn sẽ ăn vào ngày mai là gì vậy?
+ 이번 주말에 친구와 볼 영화는 이름이 뭐예요? -> Tên bộ phim sẽ xem cùng bạn vào cuối tuần này là gì vậy?

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/