Ngữ pháp sơ cấp: kính ngữ tiểu từ 께, 께서는

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap-kinh-ngu-tieu-tu

  Tiểu từ , 께서는


*Là tiểu từ kính ngữ thay cho /mang sắc thái kính trọng
- 아버님 신문을 보셨어요.
Bố đang đọc báo.
-
할아버지 똑똑해요
Ông tôi thông minh
-
사장님께 회사에 가요
Sếp đến công ty.
-
어제 선생님 숙제를 내주셨다.
Hôm qua Cô giáo cho bài tập.
*
께서는 Là tiểu từ kính ngữ thay cho /mang sắc thái kính trọng
-오늘 어머니께서는 집에서 쉬어요.
Hôm nay Mẹ ở nhà nghỉ ngơi.
-
할머니께서는 친구를 만나요.
Bà gặp bạn.
-
선생님께서는 옷을 사요.
Cô giáo mua áo.
-
선생님께서는 올 여름 방학에 어디로 가시겠습니까?

Thầy kỳ nghỉ mùa hè năm nay sẽ đi đâu ạ?
 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/