Ngữ pháp sơ cấp: a-(으)ㄴ가요?, v-나요?

Nguyễn Thế Anh 21/07/2023
ngu-phap-so-cap-a-v

Cấu trúc  A-(으)ㄴ가요?, V-나요? trong tiếng Hàn

Sử dng đuôi câu -()ㄴ가요? và -나요? trong câu nghi vn đ hi mt cách lch s và mm mại.

Với gc tính t kết thúc bng nguyên âm, s dng -ㄴ가요?

Với gc tính t kết thúc bng ph âm, s dng -은가요?

Với gc đng từ ở thì hiện tại s dng -나요

Với gốc động từ ở thì quá khứ sử dụng -았/었나요

Với gốc động từ ở thì tương lai sử dụng (으)ㄹ 건가요?

Cấu trúc ngữ pháp này tương tự với /어요?’ nhưng đem lại cảm giác nhẹ nhàng hơn chút.

Ví Dụ:

●  한국 친구가 많은가요?

Bạn có nhiều bạn Hàn Quốc không?

●  나를 사랑하나요?

Em yêu anh không?

●  주말에 재미있게 보내셨나요?

Cuối tuần bạn vui chứ ?

●  지금 어디에 가나요? 

Bây giờ đi đâu à?

●  잠시 얘기할 시간이 있나요?

Anh có thời gian nói chuyện một chút không?

●  점심은 먹었나요? 

Anh đã ăn cơm chưa?

●  비빔밥이 맛있었나요?

Món cơm trộn có ngon không?

●  새로 산 집이 넓은가요? 

Nhà mới mua có rộng không?

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/