Ngữ pháp sơ cấp: a/v-네요

Nguyễn Thế Anh 19/07/2023
ngu-phap-so-cap-a-v

Cấu trúc ngữ pháp A/V-네요

Diễn tả sự ngạc nhiên hoặc cảm thán trước một việc gì đó hoàn toàn mới hoặc diễn tả sự đồng tình với ý kiến của ai đó. Hình thức này được thiết lập bằng cách gắn -네요 vào gốc động từ và tính từ, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘thế, quá, thật sự...’.

책상이다 => 책상이네요

아니다 => 아니네요

예쁘다 => 예쁘네요

춥다 => 춥네요

요리하다 => 요리하네요

Ví Dụ:

벌써 여름이네요.

Đã là mùa hè rồi.

가족이 많네요.

Gia đình bạn nhiều người quá.

1Diễn tả sự ngạc nhiên hoặc cảm thán trước một việc gì đó hoàn toàn mới

A: 한국말을 정말 잘하시네요. Bạn nói tiếng Hàn Quốc giỏi quá.

B: 아니에요. 더 많이 공부해야 돼요. Không đâu, tôi còn phải học thêm nữa.

2.  Đồng ý với ý kiến của ai đó

A: 오늘 날씨가 춥지요? Hôm nay lạnh đúng không?

B: 네, 정말 춥네요. Vâng, lạnh quá.

 

Phân biệt -군요 và -네요

-군요

-네요

Chủ yếu sử dụng trong văn viết.

Diễn tả sự ngạc nhiên hoặc cảm thán trước việc gì mới bằng cách việc trực tiếp trải nghiệm hoặc nghe từ ai đó.

A 이 식당에서 갈비 먹어 봤어요? 정말 맛있어요.

Bạn đã ăn thử galbi ở nhà hàng này chưa? Ngon lắm.

B 그래요? 이 집갈비가  맛있군요. (0)

Thế á? Hóa ra galbi nhà hàng này ngon.

(mặc dù người nói chưa thực sự ăn galbi nhưng nghe người bạn nói vậy nên câu này chúng ta có thể sử dụng 군요.)

Chủ yếu sử dụng trong văn nói.

Không sử dụng khi người nói không trực tiếp trải nghiệm.

 

A이 식당에서 갈비 먹어 봤어요? 정말 맛있어요.

Bạn đã ăn thử galbi ở nhà hàng này chưa? Ngon lắm.

B 그래요? 이 집 갈비가 맛있네요. (x)

(người nói chưa thực sự ăn galbi, mới chỉ nghe bạn nói vậy nên không sử dụng네요.)                    

 

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/