Ngữ pháp sơ cấp: v-(으)려면

Nguyễn Thế Anh 18/07/2023
ngu-phap-so-cap-v

Cấu trúc ngữ pháp V-(으)려면

"V+ (으)려면” là dạng rút gọn của (으)려고 하면.

Nghĩa tương đương: ‘Nếu muốn...', ‘để làm gì đó thì...’. 

Cấu trúc này kết hợp với động từ để diễn tả ý định ở mệnh đề trước và điều kiện để có thể đạt được kế hoạch đó ở mệnh đề sau. Do đó, mệnh đề sau của cấu trúc này thường ở các dạng: 

  • -아/어야 해요/돼요
  • (으)면 돼요
  • (으)세요
  • 이/가 필요해요
  • -는 게 좋아요. 

Đối với tính từ, kết hợp với dạng 아/어/여 지다 để tạo nên cấu trúc  A+아/어/여지려면 –  ‘nếu muốn trở nên...’

만나다 => 만나려면

받다 => 받으려면

*살다 => 살려면

*듣다 => 들으려면

Ví Dụ:

이 문을 열려면 비밀번호를 알아야 해요.

Nếu muốn mở cửa này thì phải biết mật khẩu. 

감기에 걸리지 않으려면 코트를 입으세요.

Để không bị cảm cúm thì hãy mặc áo khoác. 

식사하시려면 예약을 하셔야 합니다.

Để dùng bữa thì phải đặt chỗ trước.

농구를 잘하려면 점프를 잘해야 돼요.

Để chơi bóng rổ giỏi bạn cần bật cao tốt.

한국말를 잘하려면 어떻게 해야 돼요?

Nếu muốn giỏi tiếng Hàn thì phải làm thế nào?

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/