Ngữ pháp sơ cấp: v-(으)시겠어요?

Nguyễn Thế Anh 18/07/2023
ngu-phap-so-cap-v

Ngữ Pháp V-(으)시겠어요

Dùng -(으)시겠어요? để gợi ý người nghe hoặc hỏi ý kiến, dự định của người nghe một cách lịch sự, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘ Bạn có muốn…’.

Cấu trúc này so với -(으)ㄹ래요?/-(으)실래요? thì lịch sự và trang trọng hơn. 

- Với gốc Động từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm 'ㄹ' thì kết hợp với 시겠어요?

- Với gốc Động từ kết thúc bằng phụ âm thì kết hợp (으)시겠어요?

가다 → 가시겠어요?

오다 → 오시겠어요?

읽다 → 읽으시겠어요?

앉다 → 앉으시겟어요?

Ví dụ:

다음 주말에 같이 영화 보러 가시겠어요?

Cuối tuần sau bạn đi xem phim với tôi nhé?

방을 예약하시겠어요?

Qúy khách muốn đặt phòng ạ?

커피에 설탕을 넣으시겠어요?

Bạn có muốn cho đường vào cafe không?

과자 좀 드시겠아요?

Anh ăn bánh nhé?

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/