Ngữ pháp sơ cấp: v-(으)ㅂ시다

Nguyễn Thế Anh 18/07/2023
ngu-phap-so-cap-v

Cấu trúc ngữ pháp V - (으)ㅂ시다 

Dùng để gợi ý hoặc đề nghị người nghe cùng làm gì, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘Chúng ta hãy’, ’chúng ta cùng’. 

Với gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm, sử dụng -ㅂ시다, với gốc động từ kết thúc bằng phụ âm, sử dụng 읍시다. 

가다 => 갑시다

먹다 => 먹읍시다

Khi đề xuất đừng làm gì đó, sử dụng -지 맙시다 hoặc -지 마요

Ví Dụ:

● 한식을 먹읍시다.

➔ Chúng ta hãy cùng đi ăn đồ Hàn Quốc.

 ● 버스를 타지 마요. 지하철을 탑시다.

➔ Đừng đi xe bus hãy đi tàu điện ngầm.

 ● 영화를 보지 맙시다.

➔ Đừng xem phim.

A: 언제 출발할까요?

B: 10분 후에 출발합시다.

A: Bao giờ chúng mình xuất phát nhỉ?

B: Chúng mình hãy xuất phát sau 10 phút nữa.

Chú ý: -(으)ㅂ시다 dùng trong bối cảnh trang trọng khi người nói gợi ý một tập thể làm gì đó hoặc khi người nghe ít tuổi hơn hoặc có địa vị thấp hơn người nói. Chúng ta không nên sử dụng cấu trúc này với người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn. Khi nói chuyện với người lớn tuổi hoặc có địa vị cao hơn, chúng ta nên sử dụng 같이 ~ (으)세요 .

1. Khi gợi ý một tập thể làm gì đó.

● 여러분, 우리 모두 공부 열심히 합시다.

➔ Các bạn, chúng ta hãy cùng học thật chăm chỉ.

2. Khi người nghe ít tuổi hoặc bằng tuổi hoặc có địa vị xã hội ngang bằng với người nói.

● 사장님: 토요일에 같이 점심 식사합시다. 

   사원: 네. 좋습니다.

➔ Giám đốc: Chúng ta hãy cùng đi ăn trưa vào thứ 7.

     Nhân viên: vâng, được ạ.

3. Khi người nghe lớn tuổi hoặc có địa vị xã hội cao hơn người nói.

● 선생님 노래방에 같이 갑시다. (x)

    선생님, 노래방에 같이 가세요. (0) Cô ơi, hãy đi hát karaoke cùng chúng em.

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/