Ngữ pháp sơ cấp: v - 고 싶다

Nguyễn Thế Anh 17/07/2023
ngu-phap-so-cap-v

Cấu trúc ngữ pháp V + 고 싶다 trong Tiếng Hàn

- Diễn tả ước muốn của người nói, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘muốn’. 

• Chủ ngữ là ngôi thứ nhất dùng với 고 싶다

• Chủ ngữ là ngôi thứ 2 thì dùng dạng nghi vấn chia với 고 싶다

• Chủ ngữ là ngôi thứ 3 thì dùng với 고 싶어하다

- Dạng phủ định của 고 싶다 là: 

• 안 + Động từ + 고 싶다

• Động từ + 고 싶지 않다

Ví Dụ: 받다 => 받고 싶어요

           오다 => 오고 싶어요

          만나다 => 만나고 싶어요

          결혼하다 => 결혼하고 싶어요

- 하국사람처럼 한국말을 잘 하고 싶어요.

Tôi muốn nói tiếng Hàn giỏi

- 너무 답답해요. 나가서 바람 좀 쐬고 싶어요.

Ngột ngạt quá. Tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút.

- 집에 빨리 가고 싶은데 사장님이 안 보내줘요.

Tôi muốn về nhà nhanh nhưng giám đốc không cho về.

- 저는 한국에 가서 일하고 싶지만 그럴 기회가 별로 없어요.

Tôi muốn đến Hàn Quốc làm việc, nhưng mà không có nhiều cơ hội như thế.

Lưu ý:

1. Khi chủ ngữ là ngôi thứ 3, sử dụng -고 싶어하다.

•  에릭 씨는 자동차를 사고 싶어요 (X) 

→ 에릭 씨는 자동차를 사고 싶어해요. (0) Eric muốn mua ô tô.

2. 고 싶다  không dùng với 있다 khi mang ý nghĩa sở hữu 1 vật gì đó.

Nhưng 고 싶다  có dùng với 있다 khi mang nghĩa “tồn tại ở một nơi nào đó”.

3. -고 싶다 có thể kết hợp cả tiểu từ -을/를 và – 이/가.

• 가족이 보고 싶어요. (0) Tôi nhớ gia đình.

• 가족을 보고 싶어요. (0) Tôi nhớ gia đình.

4. 고 싶다 không thể kết hợp với tính từ.  Nếu muốn kết hợp với 고 싶다 với tính từ thì chuyển tính từ sang dạng 아/어/여지다 + 고 싶다 (muốn trở nên …)

  • Với danh từ thì chuyển sang dạng DANH TỪ + 되다 sau đó chia với 고 싶다 (Muốn trở thành … ) hoặc sử dụng với cấu trúc - 았/었/였으면 좋겠다

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/