Ngữ pháp sơ cấp: a/v - (으)면 안 되다

Nguyễn Thế Anh 16/07/2023
ngu-phap-so-cap-a-v

Ngữ pháp V + (으)면 안 되다 trong tiếng Hàn

Thể hiện việc ngăn cấm người nghe không được làm một hành động nào đó, nghĩa trong tiếng Việt tương đương với "không được, không nên".

- Gốc động từ có patchim + 으면 안 되다.

- Gốc động từ không có patchim hoặc có patchim là ㄹ + 면 안 되다.

Ví dụ:

1/ 여기에서 담패를 피우면 안 됩니다.

Bạn không được hút thuốc ở đây.

2/ 여기에서 사진을 찍으면 안 됩니다.

Bạn không được chụp ảnh ở đây.

3/ 수업 시간에 졸면 안 됩니다.

Không được ngủ gật trong tiết học.

4/매일늦게자면안돼요

Nếu ngày nào cũng ngủ trễ là không được

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/