Ngữ pháp sơ cấp: 와/과, 하고, (이)랑

Nguyễn Thế Anh 02/07/2023
ngu-phap-so-cap

N와/과, 하고, (이)랑 N: Và, Với

와/과; 하고, (이)랑 trong tiếng Hàn đều có nghĩa là "VÀ", dùng để kết nối 2 danh từ trong câu. Dù có cùng nghĩa là VÀ nhưng giữa các từ vẫn có một số điểm lưu ý mà bạn nên nắm được để vận dụng cho chính xác.

 Khi được hiểu với nghĩa là "Với" thì 와/과; 하고, (이)랑 thường đi kèm với 함께 và 같이, nghĩa là CÙNG VỚI, CÙNG NHAU

1. 와/과

Đây là cấu trúc nối giữa 2 danh từ với nhau để thể hiện sự bổ sung, liên kết và được dịch là “Và”. Trong đó “와” đi với danh từ không có patchim và “과” đi với danh từ có patchim.

Ví dụ: 비빔밥 냉면을 먹어요 (Tôi ăn cơm trộn và mì lạnh).

한국 친구 베트남 친구가 다 친절합니다 (Bạn Hàn Quốc và bạn Việt Nam đều tốt cả).

Ngoài mang ý nghĩa là “Và” thì cấu trúc này còn mang nghĩa khác là “Với”.

Ví dụ: 친구 같이 놀러가요 (Tôi đi chơi với bạn).

여동생은 부모님 함께 자요 (Em tôi ngủ cùng với bố mẹ).

*Lưu ý: Cấu trúc “와/과” dùng được trong cả văn nói và văn viết.

2. 하고

Cấu trúc “하고” được nối giữa 2 danh từ để thể hiện sự liên kết. Và nó cũng được sử dụng với nghĩa là “Và” và “Với” giống cấu trúc “와/과”.

Ví dụ: 밥하고 불고기를 먹었어요 (Tôi đã ăn cơm với thịt bò xào).

요리하고 집을 청소합니다 (Tôi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa).

*Lưu ý: Cấu trúc “하고” thường sử dụng trong văn nói nhiều hơn văn viết.

3. (이)랑

Đây cũng là cấu trúc được sử dụng để thể hiện sự liên kết giữa 2 danh từ. Ngữ pháp này cũng mang nghĩa là “Và” và “Với” tùy thuộc vào ngữ cảnh nói. 

Trong đó, “이랑” sẽ đi với danh từ có patchim và “랑” sẽ đi với danh từ không có patchim.

Ví dụ: 친구들이랑 많이 술을 마셨어요 (Tôi đã uống nhiều rượu với bạn).

이랑 빌딩은 어디에서 살고 싶어요? (Nhà và chung cư thì bạn thích ở đâu?).

*Lưu ý: Cấu trúc “(아)랑” thường được sử dụng trong văn nói và không dùng trong văn viết.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/