Ngữ pháp sơ cấp: 이다

Nguyễn Thế Anh 29/06/2023
ngu-phap-so-cap

Cấu trúc ngữ pháp sơ cấp 이다 : là....

• 이다 là động từ ( dùng 입니까 để hỏi,  và 입니다 để trả lời)
N + 이 다  : biến N thành vị ngữ của câu. 

• N + 입니다 ( đuôi tôn kính). 
• N + 이에요 / 예요 ( đuôi thân mật, rút gọn).
•• N có pachim  + 이에요 . ( N kết thúc bằng phụ âm)
•• N ko patchim + 예요.( N kết thúc bằng nguyên âm).

• 이에요 / 예요  ? ( khi hỏi ở đuôi rút gọn chỉ cần thêm dấu hỏi ở cuối câu rút gọn và đọc lên giọng ở đuôi câu này để hỏi ).

Ví Dụ

• Tôi là bác sĩ.
저는 의사 입니다 / 저는 의사 .예요
• Tôi là học sinh.
저는 학생 입니다 / 저는 학생 이에요.

학생 이에요 ?  Là học sinh phải ko ?
한국어선생님 이에요 ?  Là giáo viên tiếng Hàn phải ko ?

A : 무엇 입니까 ?  ( Đây)  là cái gì ?
      무엇 이에요 ?
B :  핸드폰 입니다 .( Đây)  là điện thoại di động
       핸드폰 이에요 .
A :  대학생 입니까 ?  Bạn là sinh viên phải ko?
       대학생 이에요 ?
B :  네, 대학생 입니다.
       네, 대학생 이에요. Vâng,  tôi là sinh viên
A :  누구 예요 ? Ai vậy ?
B :  친구예요. Là bạn của tôi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/