Ngữ pháp sơ cấp: n부터 n까지

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap-n-n

 *Cấu trúc N부터 N까지 được sử dụng khi muốn diễn tả phạm vi thời gian sử dụng với nghĩa ‘ từ lúc nào… đến lúc nào’.

N: danh từ chỉ thời gian

Ví dụ:
-우리 한국어 수업은 저녁 8 부터 9 시반까지입니다.
Chúng tôi học tiếng Hàn từ 8:00 giờ tới 9:30.
-
어제 4 부터 6 까지 드라마를 봤어요.
Hôm qua tôi đã xem phim từ 4:00 tới 6:00.
-
어제 저녁 6 부터 9 까지 뭘 했어요?
Anh đã làm gì từ 6:00 đến 9:00 tối qua thế?

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/