Ngữ pháp sơ cấp: tiểu từ 에게/한테, 께

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap-tieu-tu

Tiểu từ 에게/한테 được gắn vào sau danh từ chỉ con người, con vật nhận được hành động, hoặc tiếp nhận hành động vừa được nói đến trong câu với ý nghĩa "cho, về, với, đối với". Khi sử dụng những tiểu từ này, bạn cần trả lời những câu hỏi “gửi cho ai, gọi cho ai, viết cho ai, tặng cho ai”. 
- 한테 được sử dụng nhiều trong văn nói, còn chủ yếu sử dụng 에게 nhiều trong văn viết.
- Khi N danh từ tiếp nhận hành động không phải con người, con vật mà N danh từ đó là cây cối, sự vật, nơi chốn thì chúng ta sẽ sử dụng 에 thay thế cho 에게, 한테.

Kính ngữ của 에게/한테 께 dùng trong trường hợp tôn kính.
Ví dụ:
- 저는 어머니에게 선물을 줘요/줍니다.
 Tôi tặng quà cho Mẹ. 
“Mẹ” chính là đối tượng tiếp nhận hành động “tặng” của nhân vật tôi. Vậy nên tiểu từ “에게” sẽ đi theo sau danh từ “어머니”. 
- 화씨가 개한테 물을 마셔요 / 마십니다.
Bạn Hoa cho con chó uống nước.
- 남씨가 학생한테 일본어를 가르쳐요 / 가르칩니다.
Bạn Nam dạy tiếng Nhật cho học sinh.
- 저는 점심 11시에 득씨에게 전화해요 / 전화합니다.
Tôi gọi điện thoại cho bạn Đức vào lúc 11h trưa.
- 저는 나무 물을 줘요 / 줍니다.
Tôi tưới nước cho Cây.

- 사장님 말씀을 드렸어요.
Tôi đã nói chuyện với giám đốc.
-
선생님 전화를 드렸어요
.
Tôi gọi điện thoại cho thầy giáo.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/