Ngữ pháp sơ cấp 1 kính ngữ tiểu từ

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap-1-kinh-ngu-tieu-tu

  Tiểu từ , 께서는
*Là tiểu từ kính ngữ thay cho /mang sắc thái kính trọng
- 아버님께서 신문을 보셨어요.
Bố đang đọc báo.
-
할아버지께서 똑똑해요
Ông tôi thông minh
-
사장님께서 회사에 가요
Sếp đến công ty.
-
어제 선생님께서 숙제를 내주셨다.
Hôm qua Cô giáo cho bài tập.
*
께서는 Là tiểu từ kính ngữ thay cho /mang sắc thái kính trọng
-오늘 어머니께서는 집에서 쉬어요.
Hôm nay Mẹ ở nhà nghỉ ngơi.
-
할머니께서는 친구를 만나요.
Bà gặp bạn.
-
선생님께서는 옷을 사요.
Cô giáo mua áo.
-
선생님께서는 올 여름 방학에 어디로 가시겠습니까?

Thầy kỳ nghỉ mùa hè năm nay sẽ đi đâu ạ?
 

Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc