Ngữ pháp sơ cấp: n에

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap-n

 Cách sử dụng trợ từ

+ Trợ từ -được gắn sau trạng ngữ chỉ địa điểm, nơi chốn với nghĩa là “ ở”
-화 씨는 도석관 갔어요.
Hoa đã đến thư viện.

-우리 어머니는 매일 아침에 시장 갑니다.
Mẹ tôi hằng ngày đều đi chợ vào buổi sáng.


+ Trợ từ “” được gắn sau trạng ngữ chỉ thời gian với nghĩa là “ vào lúc”
-어제 우리는 오후 4 영화를 봤어요.
Hôm qua chúng tôi đã đi xem phim vào lúc 4h chiều.

-오늘 제가 일곱 시 십오분 학교에 갔어요.
Hôm nay tôi đến trường vào lúc 7:15.

-오늘 오후 1 만납시다!
Hãy gặp nhau vào lúc 1:00 chiều hnay nhé!

 

+ Trợ từ “” được gắn vào sau danh từ chỉ đơn vị/ số tiền khi biểu hiện Giá cả theo số lượng, hỏi giá cả.
-책은 한 권 5000 원이에요.
Quyển sách này một quyển 5000won.

-사과 한 개 얼마예요?
Táo  bao nhiêu tiền một quả?

-저는그 책을 5000 샀어요.
Tôi đã mua quyển từ điển với giá 5000won.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/