Ngữ pháp cao cấp: 더라도

Nguyễn Thế Anh 17/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 더라도

Cấu trúc này thể hiện ý nghĩa dù giả định hay công nhận nội dung ở mệnh đề trước nhưng không ảnh hưởng đến nội dung ở mệnh đề sau. Vế sau của 더라도 không kết hợp với thì quá khứ. 

Nghĩa là: ‘Cho dù/dù có...thì cũng...’.

Thường kết hợp với 아무리비록 để nhấn mạnh ý nghĩa của câu. 

Cấu trúc ngữ pháp tương đương: -/어도; -()/는다고 해도 và -()ㄹ지라도

Ví Dụ:

 

 

 

 

● 아무리 덥더라도 여행을  거예요

 có nóng thế nào thì tôi vẫn sẽ đi du lịch. 

 

● 노력을 하더라도  되는 일도 있어요

Cũng có những việc cho dù cố gắng nhưng vẫn không thành. 

 

●  물건이 비싸더라도 나는 반드시  거예요

Món đồ đó cho dù có đắt thì nhất định tôi vẫn sẽ mua. 

 

●  일이 힘들더라도 반드시  거예요

Việc đó dù có khó khăn đi chăng nữa thì nhất định tôi vẫn sẽ làm. 

 

● 우리 남동생은 아무리 아프더라도 울지 않아요

Em trai tôi dù có đau thế nào đi chăng nữa thì cũng không khóc.

 

● 고향에 돌아가더라도 한국어를 계속 공부하겠어요

 có trở về quê thì tôi vẫn sẽ tiếp tục học tiếng Hàn. 

 

● 유학을 가더라도 집에 연락은 자주 해야지요

 có đi du học đi chăng nữa thì cũng phải thường xuyên liên lạc về nhà chứ. 

 

● 어렸을  예뻤더라도 커서는 그렇지 않은 사람이 많아요.

 nhiều người cho dù hồi nhỏ xinh đẹp nhưng lớn lên lại không như thế. 

 

● 남자이더라도 여자보다 약한 사람이 있어요

 những người tuy là con trai nhưng lại yếu hơn con gái. 

 

● 어렵더라도 끝까지 포기하지 마세요.

Cho dù khó khăn thì cũng đừng bỏ cuộc.

 Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/