Ngữ pháp cao cấp: 여간 - 지 않다

Nguyễn Thế Anh 25/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 여간 - 지 않다  

Cấu trúc này được dùng để nhấn mạnh. Sau 여간 thường là đuôi câu phủ định khi kết hợp lại thì nó có nghĩa khẳng định.

Nghĩa là: "Không phải dạng vừa đâu, không phải thường đâu"

Ví Dụ:

● 요즘 날씨가 여간 춥지 않아요.

Dạo này thời tiết rất lạnh không phải thường đâu (rất lạnh)

● 새로 담근 겉절이가 여간 맵지 않아요.

Dưa mới muối cay lắm.(cay không phải thường đâu)

● 한국어를 공부하면 할수록 여간 어렵지 않아요.

Tiếng Hàn càng học càng khó.

● 시어머니께서 만드신 된장찌개는 여간 맛있지 않아요.

Canh 된장 mẹ chồng làm cho rất ngon.

● 충효 씨는 막내라 그런지 여간 부지런하지 않아요.

ChungHyo là em út, có lẽ vì vậy mà chăm chỉ.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/