Ngữ pháp cao cấp: (으)ㅁ에 따라

Nguyễn Thế Anh 25/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㅁ에 따라

(으)ㅁ에 따라 kết hợp với động từ được sử dụng để thể hiện kết quả của mệnh đề sau phụ thuộc vào tiêu chuẩn hay tình huống của mệnh đề trước.

Là dạng thay đổi trạng thái của động từ, tính từ biểu hiện khi một hoàn cảnh biến đổi làm cho hoàn cảnh khác biến đổi theo.

Có nghĩa tương đương tiếng việt là: "Theo, tùy theo..."

Cách chia: V + (으)ㅁ에 따라

- Động từ không có patchim + ㅁ에 따라

- Động từ có patchim + 음에 따라

Ví Dụ:

● 담배를 피우는 사람이 많아짐에 따라 암에 걸린 율도 많아지고 있다.

Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng theo số người hút thuốc ngày càng tăng.

● 경제 안전을 되찾음에 따라 사람들의 삶이 더 좋은 것 같아요.

Đời sống người dân trở nên tốt hơn dựa trên tình hình kinh tế đang phục hồi ổn định.

● 사람들은 시간이 지남에 따라 슬픈 일을 다 잊어버렸어요.

Theo thời gian mọi người sẽ quên hết mọi chuyện buồn.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/