Ngữ pháp cao cấp: 치고

Nguyễn Thế Anh 25/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 치고

Cấu trúc này được dùng để diễn đạt khi đưa ra một nhận định đánh giá về một Danh từ nào đó căn cứ vào một đặc tính chung của N để rồi đưa ra nhận định điều đó là ngoại lệ hay không ngoại lệ.

Ngữ pháp -치고(서) có 2 trường hợp nghĩa để dùng được 

👉 Trước tiên sẽ nói về nghĩa dùng trong câu ý đối với nó với nó thì không có ngoại lệ. Tức là 1 đánh giá chủ quan của người nói dựa trên những hiểu biết chung về N để nhận định về N hoặc một cá thể cụ thể trong tập N.

● 학생치고 방학 싫어하는 사람은 없을걸요

Chả có học sinh nào nào là ghét kì nghỉ hè cả (Vai trò 치고 ở đây chính là để chỉ về ý nghĩa không có ngoại lệ, ngoại trừ nào hầu hết, tất cả học sinh(N) đều thích kì nghỉ).

인기 있는 가수치고 연기 안 하는 사람은 없는 것 같아요.

Không có ca sĩ nổi tiếng nào mà lại không diễn (không biết, ko làm diễn xuất) cả. ( Đánh giá quan điểm về (N – ca sĩ) dựa trên hiểu biết chung và nhận định không có ngoại lệ).

가: 훙이 하고 타이는 야구하러 갔어?

Hùng với Thái có đi chơi bóng chày không?

나: 응, 우리 반 남학생치고 야구 싫어하는 사람 없잖아.

Ừ có chứ, tụi con trai lớp chúng mình không có ai ghét bóng chày cả đâu.

👉 Các ví dụ bên trên các chế thấy đấy nó là không ngoại lệ với một N, nhưng điều ngược lại tức là cũng là N nhưng lại là ngoại lệ cũng dùng được với cấu trúc – 치고 này.

여기는 도서관치고 소장 도서가 적어서 보려던 책이 거의 없어.

Là thư viện thật nhưng mà sách lưu trữ ít nên gần như không có sách xem. (Quan niệm thư viện là phải nhiều sách, nhưng thư viện này là một ngoại lệ)

● 올해는 눈도 안 오고 바람도 많이 안 불어서 겨울 날씨치고 따뜻한 편이다.

Năm nay tuyết không rơi, gió cũng chả thổi nhiều thời tiết mùa đông năm nay đúng là ấm áp. (Quan niệm là mùa đông gió lạnh, tuyết rơi nhưng mùa đông này là một ngoại lệ).

Lưu ý: Ngữ pháp này có thể viết là 치고 hoặc 치고서, khi mà muốn nhấn mạnh vào Danh từ được nói đến thì dùng 치고서.

고춧가루가 들어간 음식치고서 맵지 않은 것이 없어.

Không có cái món ăn nào cho(dùng) ớt bột mà lại không cay.

엄마가 만든 간식치고서 맛없는 게 없어.

Không có món ăn vặt nào mẹ làm mà lại không ngon.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/