Ngữ pháp cao cấp: 는 마당에

Nguyễn Thế Anh 25/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 는 마당에

Cấu trúc thể hiện tình huống hay tình cảnh mà sự việc do vế trước thể hiện tạo nên. Lúc này, nó mang lại cảm giác rằng sự việc ở vế trước đó đã kết thúc và không thể làm gì khác. Ở vế sau chủ yếu xuất hiện hình thái/ hình thức hỏi ngược lại.

Có thể dịch tương đương với tiếng việt là: "một khi, khi, trong khi"

Cách chia:

Hiện tại: Động từ(Không quan tâm patchim) + 는 마당에: 가는 마당에, 먹는 마당에..

Quá khứ: Động từ + 은/ㄴ 마당에: 간 바당에, 먹은 마당에..

Tính từ + 은/ㄴ 마당에: 바쁜 마당에, 많은 마당에…

Danh từ + 인 마당에: 학생인 마당에, 의사인 마당에…

Ví Dụ:

● 모든 증거가 확실한 마당에 더 이상 체포를 망설일 필요는 없어요.

Một khi tất cả chứng cứ đã rõ ràng thì không cần thiết phải do dự việc bắt giữ nữa cả.

● 나까지 못 믿는 마당에 남을 어떻게 믿어?

Một khi đến mình bạn còn không tin thì làm sao tin người khác?

● 모두들 일하는 마당에 너만 놀아서 되겠니?

Trong khi mọi người đang làm việc, chỉ một mình anh chơi liệu có được không?

● 사느냐 죽느냐 하는 마당에 이런 작은 일로 말다 툼하고 있어요?

Trong khi không biết sống chết ra sao mà anh lại đi cãi nhau vì một việc nhỏ thế này sao?

● 같이 피해를 본 마당에 우리끼리 다투지 맙시다.

Tình cảnh cả nhóm đều bị thiệt hại mà thôi đừng tranh cãi nữa.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/