Ngữ pháp cao cấp: 데요

Nguyễn Thế Anh 25/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 데요

데요 Được gắn sau thân động từ hành động hay động từ trạng thái sử dụng để từ chối đề nghị của đối phương một cách nhẹ nhàng và xem xét phản ứng của người nghe.

Sau thân '있다', '없다' hay động từ hành động thì sử dụng 는데요 

Sau thân động từ trạng thái kết thúc bằng ㄹ hay nguyên âm thì sử dụng ㄴ데도

Sau thân động từ trạng thái kết thúc bằng phụ âm thì sử dụng 은데도.

Ví Dụ:

A: 주말에 만날 수 있을까요?

Mình có thể gặp nhau vào cuối tuần được không?

B: 저는 주말에 선약이 있는데요

Cuối tuần tôi có hẹn trước rồi.

 

A: 심심하면 영화나 한 편 볼까요?

Nếu nhàm chán thì mình xem bộ phim nhé?

B: 조금 이따가 나가는데요.

Lát nữa tôi định đi ra ngoài.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/