Ngữ pháp cao cấp: (으)ㄴ 나머지

Nguyễn Thế Anh 25/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄴ 나머지

Được dùng chỉ nguyên nhân kết quả Vì.. nên. Tuy nhiên nó chỉ thường được dùng để chỉ các hành độngtrạng thái hay tính chất nào quá ở mức Quáquá mức .. vượt qua một tiêu chuẩn nào đó. Vì vậy nó sẽ thường đi với các từ như 너무. Chủ ngữ ở mệnh đề trước và sau phải giống nhau.

Nghĩa là: "Vì quá ...nên...", "Do quá ... nên kết quả là ..."

Cấu trúc ngữ pháp tương đương là: (으)ㄴ 결과.

Tuy nhiên (으)ㄴ 결과 dùng được cả trong tình huống tích cực và tiêu cực còn (으)ㄴ 나머지 chỉ dùng trong tình huống tiêu cực

Cấu trúc:

A/V + (으)ㄴ 나머지

Gốc động từ tính từ kết thúc bằng nguyên âm + ㄴ 나머지

Gốc động từ tính từ kết thúc bằng phụ âm + 은 나머지

N + (이)ㄴ나머지

Ví Dụ:

● 합격 소식을 듣고 너무 기쁜 나머지 그 자리에서 울어버렸다.

Quá vui vì nghe tin mình đậu rồi nên đã khóc ngay tại chỗ.

● 선생님께 야단맞는 게 무서운 나머지 거짓말을 하고 말았어요.

Tôi đã nói dối vì rất sợ cô giáo mắng.

● 나는 너무 흥분한 나머지 말문이 막혔다.

Vì quá hưng phấn nên tôi đã nói không lên lời.

● 내 생일을 아무도 기억해 주지 않아서 너무 서운한 나머지 눈물이 났다.

Vì không ai nhớ đến ngày sinh nhật của tôi nên tôi rất buồn và đã khóc.

● 발표하는 날 너무 긴장한 나머지 실수를 여러번 했다

Hôm phát biểu vì quá căng thẳng nên đã để xảy ra nhiều lỗi (sai sót).

● 성공을 위해 너무 열심히 일한 나머지 건강이 나빠졌어요.

Vì sự thành công mà anh ta làm việc quá chăm chỉ nên sức khỏe ngày càng tệ.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/